header-daun_01 kayon_01
iklan logoUKM kayon_02
kayon_03
Selamat Datang di PESANTREN BUDAYA NUSANTARA

Mengobati Orang Diganggu Makhluk Gaib (Lontar Usada Tiwang-2)

oleh: K Ng H Agus Sunyoto
            Selain penyakit fisik dan terkena dampak buruk dari perbuatan yang tidak baik, sistem pengobatan warisan leluhur mendiagnosa adanya penyakit akibat gangguan makhluk halus. Sebagaimana upaya mengatasi masalah penyakit terkait dengan dampak buruk perbuatan tidak baik, upaya mengatasi penyakit akibat gangguan makhluk halus selain dilakukan dengan obat-obat herbal dan doa-doa, juga dilakukan selamatan-selamatan khusus sesuai waktu sakit dengan perhitungannya. Transkrip dan terjemah dari lontar Usada Tiwang warisan leluhur paparannya sebagai berikut:  
       Ka, tkaning gring, sot saking kaluhurannya, ring hyang kamulan muwah bhatara harêp ungkup, sangagring kasroh ring bhuta mañcamrana, jroning angga laraña, knêhña tan bênêr, muwah caruña sgêh amañcawarnna, tkaning iwakña amañca acaru ring salu, tatêbasan ayam brumbun, bakar, kabêbêng kurang bakar, raka raka raka reka sasayut, unggahakna luhuringagring, tur angasêpan, tkaning uripña sumaji, burat wangi, kêmbang wangi, turunakna raris tinatab. Nyan tnung sesa, sesa, 1, tkaning lara, kayanganña rusak tur crok, aglis pwa ya mati, aglis pwa ya waras, yan kêbnêran palakuña, babantênña sarwwa suci, ayam putih, bakar, sgêh putih bakar, lênga wangi burat wangi, asêp mêñan, unggahakna luhur kangagring, sesa, 2, tkaningagring, pamali milara, karaña amilara, kapitan atmahan lêmah rajah, muwah pitrê amilara, bantênña pênêk abang, ayam wirung pinanggang rineka sasayut
        Pada hari Kaliwon datangnya sakit, peringatan dari leluhurnya dan Hyang Manca Mrana , luka di dalam pikirannya tak sehat, selamatannya, nasi lima warna ikannya serba lima, dilakukan di atas balai, tatebasan ayam brumbun, dibakar setengah matang, buah-buahan dibuat sasayut, taruh di atas si sakit, dan diisi dupa, beserta kembang yang berbau wangi dan dihaturkan. Ini adalah petungan dengan perhitungan sisa , sisa 1, datangnya sakit, tempat suci rusak dan bocor, cepat dia akan meninggal, bisa juga cepat sembuh bila benar perilakunya, upacaranya, serba suci, ayam putih, dibakar, nasi putih dibakar, minyak wangi, dupa wangi, serba wangi, ditaruh di atas si sakit. Sisa 2, datangnya sakit, disakiti oleh pamali, disebabkan oleh perilaku pemalas, demikian pula oleh roh leluhur, upacaranya, penek merah, ayam merah  dipanggang dibuat sasayut
           Sesa, 3, tkaningagring, bhuta angara, bhuta ka durgga anglaranin pakaranganña aeng, ênawa, muwah bhuta anglaranin, muwah padi ring sawah, kadurgga dewi, nga, caruña ayam ijo binakar, pênêk parêbon, reka sasayut, kêmbang rampe, suruh ayu, jambe ayu. Sesa, 4, tkaning lara, sasab mrana akueh ringiya, pati kojarña, yamaurip swe waras, awali wali grinya, durhha wiwilaraning gringña, muwah sayapati, caruña pênêk irêng bakar, rineka sasayut, walik sumpahakna, ring umah. Urukung tkaning gring, brung kajarña, was maulu tkaning gring bai-bai mnuh ring wtêng. Bu, U, sasangi lanang anglaranin, tduhên. Bu, pa, dngên ring waras anglaranin, Bu, pwa, kala graha ri bajangan anglaranin, BU, wa, kapapag dening kala, tbus ring pamptan. Bu, ka, katêpuk têgah dening dewa, têbus ring kamulan.
          Jika sisa 3, datangnya sakit Bhuta Anggara , Bhuta Kadurgga , menyakiti, halaman rumah menjadi angker dan mencekam, demikian pula disakiti oleh roh jahat, demikian pula tanaman padi di sawah, keadaan semacam itu disebut kadurgga dewi . selametannya, ayam ijo dipanggang, periuk parebon, buat sasayut, macam-macam kembang, penah dan sirih yang masih muda. Sisa 4 datangnya sakit, bermacam-macam penyakit dideritanya, hal itu disebut pati , bila hidup untuk menjadi sehat butuh waktu lama, penyakitnya sering kambuh, penyakitnya sering disebut durgga wiwil dan saya pati , selametannya, periuk ireng (hitam), dibakar, buat sasayut, dilakukan upacara walik sumpah di sekitar rumah. Penyakit yang terjadi pada Urukung , dikatakan penyakit luka, pada Was dan Maulu , penyakit bai-bai menuh terjangkit di perut. Pada hari Rebo Umanis , janji dari pihak laki-laki menyakiti. Pada hari Rebo Pon, Kala Graha yang tinggal di kuburan kecil menyakiti, pada hari Rebo Wage , disakiti oleh kala , hendaknya dibayar dengan sesaji di perempatan jalan. Pada hari Rebo Kaliwon  disakiti oleh Hyang, hendaknya menghancurkan sesaji di Kamulan

2011-12-29
sumber: Lontar Usada Tiwang - Centre for Lontar Study Services - The Faculty of Letters, Udaya University


script_end

..lebih lama
.:: JAMPI USADA - 14/14 ::.

DAFTAR 10 ARTIKEL TERBARU KATEGORI JAMPI USADA
Free counters!
SEKRETARIAT:
Jl. Karya Timur IV/68 Malang 65122 Telp/Fax. 0341-416711
email: info@pesantrenbudaya.com

DEVELOPED from SCRATCH by AGUS WIDODO