header-daun_01 kayon_01
iklan logoUKM kayon_02
kayon_03
Selamat Datang di PESANTREN BUDAYA NUSANTARA

Suluk Wujil (Lanjutan)

oleh: R. Mahdum Ibrahim Sunan Bonang
VIII
Suruping arka aganti wengi/ Pun Wujil anuntumaken wraksa/ badhiyang aneng dagane/ patapane Sang Wiku/ ujung tepining wahudadi/ aran dhekeh ing Benang/ saha-saha sunya samun anggaryang tan ana pala boga anging ryaking sagara nempuhi parang rong asiluman//
IX
Sang Ratu Wahdat lingira aris/ Heh Ra Wujil marangke den enggal/ tur den cekel kukuncite/ sarwi den elus-elus/ tiniban sih ing sabda wadi/ Ra Wujil rungokna/ sasmita katengsun/ lamun sira kalebua/ ing naraka isung dhewek angleboni/ aja kang kaya sira//
X
Sigra pun Wujil atur subakti/ matur sira ing gurdadimulya/ sakalangkung panuhune/ sampun rekeh pukulun/ leheng dasih rekeh Pun Wujil/ manjinga ing naraka/ Pun Wujil sawegung/ pan sami wruh ing kalinga/ guru lan sisya tan asalayah kapti/ kapti saekapraya//
XI
Pangestisun ing sira Ra Wujil/ den yatna uripira neng dunya/ ywa sumambar angeng gawe/ kawruhana den estu/ sariranta pon dudu jati/ kang jati dudu sira/ sing sapa puniku/ weruh rekeh ing sariri/ mangka saksat wruh sira maring Hyang Widi/ iku marga utama//
XII
Utamaning sarira puniki/ angawruhana jatining salat/ sembah lawan pamujine/ jatining salat iku/ dudu ngisa tuwin magerib/ sembanyang araneka/ wenange puniku/ lamon aranana salat/ pan minangka kekembanging salat daim/ angaranan tata karma//
XIII
Endi ingaran sembah sajati/ aja nembah yen tan katingal/ temahe kasor kulane/ yen sira nora weruh/ kang sinembah ing dunya iki/ kadi anulup kaga/ pungline den sawur/ manuke mangsa kenaa/ awekasa amangeran adam sarfin/ sembahe siya-siya//
XIV
Lan endi kang ingaranan puji/ sama amiji dalu lan siyang/ yen ora sarta wisike/ tan sampurna kang laku/ yen sirarsa weruheng puji/ den nyata sarira ing/ panjing wektunipun/ kang atuduh ananing Yang/ panjing wethuning nafas yogya kawruhi/ sukma catur prakara//
Disunting K. Ng. H. Agus Sunyoto
2011-09-07


script_end

..lebih lama
.:: PUSTAKA - 3/10 ::.
lebih baru..

DAFTAR 10 ARTIKEL TERBARU KATEGORI PUSTAKA
Free counters!
SEKRETARIAT:
Jl. Karya Timur IV/68 Malang 65122 Telp/Fax. 0341-416711
email: info@pesantrenbudaya.com

DEVELOPED from SCRATCH by AGUS WIDODO